Morela.Cosmetics Instagram 网红频道详情数据与分析报告

Morela.Cosmetics Instagram网红频道详情数据与分析报告
数据更新时间 2022-01-18 17:08:17数据更新中
粉丝数27
关注数1
帖子数354
粉丝全球排名
1,035,837th (前 96.3%)
Nox评级
2.38
网红表现一般(前 21.3%)
粉丝互动率
10%
2 1
单个视频合作参考费用
0.00 (每个帖子)
CPM0.00
Morela.Cosmetics Daily Followers (最近一年)
Morela.Cosmetics 帖子互动分析
受众年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
预估的受众粉丝性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
受众地区分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
预估的受众粉丝语言分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
帖子IGTV
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
Morela.Cosmetics 推广视频
品牌其他推广视频
Morela.Cosmetics @Morela.Cosmetics
地区 越南
语言 越南语
频道标签
简介
Morela.Cosmetics *Chuyên sỉ lẻ các mặt hàng Mỹ Phẩm- xách tay, nhập khẩu. *Cam kết bán các mặt hàng chuẩn auth 100%, nói không với hàng fake