Nox评级最高的越南Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间: 2021-10-21
Nox评级榜 粉丝最多榜 平均表现榜 涨粉最快榜 掉粉最快榜 30天观看量排行榜
网红排行
Nox分类
Nox分类
游戏
游戏
动作游戏
休闲游戏
音乐游戏
角色扮演
体育游戏
策略游戏
RTS
美妆
美妆
化妆
护肤
发型
美甲
时尚
时尚
服装
首饰
帽子
电子产品
电子产品
智能手机
相机
计算机
游戏机
耳机
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
体育
宠物
孩子
玩具
DIY
音乐
音乐
摇滚
古典
电子
嘻哈
流行音乐
娱乐
娱乐
电影
卡通
幽默
电视节目
纪录片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科学与技术
科学与技术
教育
教育
导出
  基本信息YouTube分类 粉丝数 平均观看量 Nox评级
1 - Khoa Pug 人物与博客 382万 0.3% 303.41万 0.1%
3 - Oops Hiha 游戏类 227万 0.9% 95.42万 4.2%
4 2 FLAHO 娱乐类 523万 0.8% 256万 5%
5 - Gãy Media 娱乐类 367万 0.5% 372.47万 0.2%
6 - VinhMC 游戏类 205万 1.5% 109.81万 2.5%
7 - Gãy TV 娱乐类 441万 0.2% 249.42万 0.3%
8 - RGFF NTN 游戏类 107万 1.9% 47.7万 2.8%
9 - KHÔNG GIỚI HẠN NEW 教育类 151万 0.7% 72.19万 2.2%
10 1 Nguyễn Hải 人物与博客 124万 0.8% 49.97万 2.9%
11 5 Pít Ham Ăn Official 人物与博客 68.9万 2.2% 62.62万 4.8%
12 - Tony TV 人物与博客 690万 0.4% 533.56万 1.4%
13 2 MixiGaming 娱乐类 576万 0.2% 90.01万 12.2%
15 1 Phong Cận Tv 游戏类 256万 0.8% 91.99万 11.4%
16 4 Đức Toại Vlogs 娱乐类 166万 0.6% 44.99万 4.5%
17 7 BabyBus - Nhạc thiếu nhi 教育类 627万 0.3% 212.29万 7.7%
18 4 La Yen Team 电影与动画 23.1万 6% 65.17万 59.4%
19 1 WooHoo Vietnam 日常知识分享 160万 0.6% 48.67万 3.3%
20 3 SAPA TV 旅游类 99.6万 1% 47.3万 3.9%
21 15 Út Mino Official 音乐类 104万 2% 140.46万 15.7%
22 4 Long An Daxua 娱乐类 24.7万 6% 113.95万 19.1%
23 9 Troom Troom Vietnam 日常知识分享 357万 0.9% 74.18万 13.7%
24 - THẾ GIỚI HÔM NAY 人物与博客 91.3万 0.9% 67.98万 5.3%
25 12 Mèo Simmy 游戏类 267万 0.8% 69.34万 4.1%
26 7 bqThanh 游戏类 162万 0.6% 76.56万 3.1%
27 - Đức Mõm TV 游戏类 112万 0.9% 64.78万 2.8%
28 - HUNGAKIRA MOBILE 游戏类 90.7万 1.2% 31.35万 5.8%
29 4 Nhã Bé Bắp 搞笑类 40万 2.6% 76.14万 6.8%
30 - DƯƠNG PHẠM (duongph.m) 人物与博客 25.9万 7% 51.72万 8.6%
32 6 Tôm Review 人物与博客 94.7万 1.3% 55.27万 26%
33 4 Tiểu Màn Thầu 人物与博客 38.4万 2.9% 53.65万 7.3%
34 3 THẦY BEO U40 人物与博客 32.2万 3.2% 16.47万 11.6%
35 9 YUMMIE TV 游戏类 91.9万 2.2% 67.55万 7.3%
36 4 Cáo Nhỏ Channel 娱乐类 20.8万 9.5% 40.02万 14.2%
37 6 Anh Ba Phải TV 娱乐类 149万 1.4% 156.14万 2.3%
38 4 TVT - Free Fire 游戏类 98.3万 0.7% 21.44万 2.7%
39 6 Ruby TV 游戏类 37.9万 3.8% 19.81万 2.4%
40 12 GYM MOTIVATION 体育类 36.4万 4.9% 21.7万 1.9%
41 24 Happy Hidari 人物与博客 21万 3.5% 25.54万 13.2%
42 4 Nabee 游戏类 18.9万 3.9% 13.33万 4.1%
43 17 AL Anime Backup 电影与动画 16.3万 9.4% 36.42万 17.4%
44 3 Troom Troom SELECT Vietnam 日常知识分享 11万 5.8% 40.58万 8.1%
46 25 Mều Channel 游戏类 530万 0.2% 176.03万 5.5%
47 3 Min Min TV Minh Khoa 娱乐类 193万 0.5% 192.83万 8.1%
48 13 CÚ ĐẤM THÉP TV 娱乐类 115万 0.9% 36.26万 5.1%
49 4 Yến Nồi Cơm Điện 音乐类 36.2万 3.4% 91.54万 3.7%
50 2 Mini World Creata Việt Nam 游戏类 33.1万 1.2% 12.88万 15.9%
51 5 KHANGG 游戏类 32.5万 1.6% 27.24万 4%
52 3 BHT Team 搞笑类 10.9万 2.8% 42.93万 15.5%
53 1 Dalin Vlog 娱乐类 34.6万 2.1% 72.88万 4.4%
54 112 BLV Việt Thắng 游戏类 28.6万 3.6% 13.22万 60.2%
55 2 Viên Vibi 娱乐类 19.3万 2.7% 50.28万 14.9%
56 37 Sang vlog 娱乐类 336万 - 102.21万 0.5%
57 4 KÍNH LÚP TV 娱乐类 134万 0.8% 93.53万 10.9%
58 5 Sunny Trương 娱乐类 64.1万 1.4% 75.73万 5.3%
59 8 Duy Thẩm 娱乐类 62.8万 1.3% 36.31万 3.6%
60 5 HEAVY Free Fire 游戏类 33.9万 1.8% 17.01万 2%
61 1 Hoàng Lam Foodie Official 人物与博客 23.6万 2.6% 27.55万 4.1%
62 11 Hưng Troll 娱乐类 102万 1% 34.73万 7.4%
63 1 PhuongMin_ 娱乐类 36.2万 2.5% 43.18万 0.1%
64 13 KHÔNG GIỚI HẠN AMAZING 教育类 28.3万 9.3% 35.13万 22.4%
65 24 RedhoodVN 游戏类 600万 0.2% 166.05万 15.4%
66 136 Vê Vê Channel 娱乐类 166万 1.2% 86.82万 10.1%
67 20 Oppa Huy IDol 娱乐类 27.6万 3% 43.57万 9.3%
68 10 Lộc Fuho TV 人物与博客 148万 1.4% 74.83万 1.5%
69 11 Thánh Xàm Vlog 旅游类 144万 - 40.96万 2.1%
70 4 Sammy Đào 游戏类 141万 0.7% 41.39万 5.8%
71 2 Sơn Dược Vlogs 娱乐类 103万 1% 30.99万 0.8%
72 1 Mỏ Khoét Hà Nội 人物与博客 12.9万 7.5% 19.65万 24.9%
73 31 Trường Quân TQ97 Gaming 电影与动画 332万 0.3% 323.77万 1.3%
74 8 ThắnG Tê Tê 游戏类 120万 - 34.33万 3%
75 6 Phương Min Official 人物与博客 37.6万 1.9% 33.9万 41.9%
76 2 Thơ Lơ Mơ 娱乐类 36万 2.9% 51.32万 13.5%
77 30 Hoàng Phú 人物与博客 28.4万 5.6% 31.47万 18%
78 - Jiro 娱乐类 23.2万 2.2% 65.15万 36.2%
79 11 Kho Nhạc Lofi 音乐类 15.9万 6.7% 18.76万 5.1%
80 10 Yến Thích Review 人物与博客 16万 3.2% 24.83万 17%
81 9 Game Hay Thế Giới 游戏类 63.6万 0.8% 38.79万 1.6%
82 9 CUKAK 音乐类 46.1万 2.2% 29.39万 12.7%
83 7 WooHoo WHOA Vietnam 日常知识分享 32.4万 1.3% 28.33万 5.3%
84 18 Supi TV 游戏类 8.79万 7.1% 20.14万 7.4%
85 8 GÃY SCHOOL 娱乐类 187万 - 58.42万 0%
86 9 Bi Huỳnh Senpai 电影与动画 78.2万 0.4% 28.25万 3.9%
87 28 Kenjumboy 娱乐类 66万 0.3% 44.3万 2.2%
88 2 Thanh Nhã TV 娱乐类 34.1万 1.8% 22.63万 9.6%
89 14 MISTHY PLAY 游戏类 32.8万 0.9% 21万 0.3%
90 1 Vinh Xô 人物与博客 15.7万 1.9% 20.41万 24.3%
91 12 NgoaFood 人物与博客 7.96万 3.9% 11.83万 26.3%
92 9 AFK Quý11N TV 人物与博客 104万 - 21.69万 4.8%
93 11 Thái Chuối TV 娱乐类 69.7万 0.9% 76.41万 0.8%
94 9 Kamui TV 游戏类 59.4万 0.9% 17.67万 3.3%
95 15 Su Đờn 游戏类 15.8万 4.6% 9.02万 24.1%
96 12 Ping Lê 娱乐类 91.5万 1.7% 95.78万 8.1%
97 65 Sheep 游戏类 65.3万 3% 53.22万 10.3%
98 2 SAY PHIM 电影与动画 64万 0.8% 12.29万 7.9%
99 38 AS Mobile Gamer 游戏类 51.9万 0.8% 45.38万 13.4%
100 2 Đoàn Quốc Thành 娱乐类 44.4万 1.1% 27.2万 38.2%
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)