Nox评级最高的越南Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间: 2024-07-14
Nox评级榜 粉丝最多榜 平均表现榜 涨粉最快榜 掉粉最快榜 30天观看量排行榜
网红排行
Nox分类
Nox分类
游戏
游戏
动作游戏
冒险游戏
休闲游戏
音乐游戏
益智游戏
赛车游戏
角色扮演
模拟游戏
体育游戏
策略游戏
街机游戏
滑板游戏
卡牌游戏
RTS
美妆
美妆
化妆
护肤
发型
美甲
时尚
时尚
服装
首饰
帽子
电子产品
电子产品
智能手机
相机
计算机
游戏机
耳机
电视
Smartwatch
电子烟
充电器,电池和电源
电子烟
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
体育
宠物
孩子
玩具
DIY
户外休闲
园艺
生活家居
厨房用品
家具
汽车
购物
母婴
音乐
音乐
摇滚
古典
电子
嘻哈
流行音乐
娱乐
娱乐
电影
卡通
幽默
电视节目
纪录片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科学与技术
科学与技术
教育
教育
金融
金融
  基本信息YouTube分类 粉丝数 平均观看量 Nox评级
1 - Oppa Huy IDol 娱乐类 805万 17% 620.27万 6.8%
2 - Sheep 娱乐类 381万 3.3% 68.03万 1%
3 - Ken Khểnh 人物与博客 491万 9.8% 33.96万 20.3%
4 - LEDG 人物与博客 272万 12.9% 32.29万 76.3%
5 - ZUNEZX UNISEX 人物与博客 216万 6.4% 4.92万 10.1%
6 - Ginggaming 娱乐类 341万 1.7% 5044 0.1%
7 - Oppa Huy Seoul 娱乐类 328万 33.3% 366.19万 5.7%
8 - HERO TEAM 娱乐类 240万 12.7% 9.62万 12.3%
9 - Lâm Vlog 娱乐类 1030万 2% 325.91万 2.6%
10 - HIM CHANNEL 人物与博客 952万 2.6% 2.07万 9.2%
11 - BiBoBen Shorts 搞笑类 649万 20% 5.45万 12.1%
13 - bqThanh TV 游戏类 170万 16.4% 60.08万 10.8%
14 - JackVN 游戏类 148万 6.5% 16.33万 9.2%
15 - Bibonbon Gaming 娱乐类 151万 10.2% 6.13万 6.2%
16 - Ngô Thế Ngọc 游戏类 215万 3.4% 7.05万 15.5%
17 - Hy và Ni 搞笑类 151万 4.1% 7052 78.3%
18 - Anh Ba Phải TV 人物与博客 437万 6.1% 151.86万 0.4%
19 - Video Đồ Chơi 娱乐类 306万 11.3% 10.15万 46.3%
20 - Long An Daxua 娱乐类 129万 4% 19.53万 4.2%
21 - Toga TV 游戏类 258万 12.7% 53.34万 7.1%
22 - NoobSchool 游戏类 139万 1.4% 3.13万 0%
23 - Trần Vy Vy 娱乐类 272万 21.4% 194.72万 10.2%
24 - Tôm channel officical 游戏类 151万 16.2% 80.63万 13.6%
26 - Hùng Akira Gaming 游戏类 87.6万 8.2% 55.72万 8.1%
27 - nShop | Game & Hobby 游戏类 74.5万 12% 5.56万 60.4%
28 - RAV 游戏类 120万 11.1% 58.38万 2.4%
29 - TrisDxng 游戏类 87.1万 6.6% 98.03万 0.7%
30 - H3Gamer 游戏类 79.2万 3.3% 9.06万 2.2%
31 - Amazing Tube 人物与博客 588万 8.7% 552.21万 12.6%
32 - Yến Nồi Cơm Điện 音乐类 209万 15.5% 82.73万 17.5%
33 - Davo's Lingo 娱乐类 105万 8.6% 36.7万 23.5%
34 - Thầy Giáo Đồng 娱乐类 73.5万 12.7% 37.74万 6.9%
35 - Miiz 游戏类 23.8万 8.7% 6.07万 5%
36 - FLAHO Team 娱乐类 190万 3.8% 59.86万 0.3%
37 - Anh Tóc Xoăn Reaction 娱乐类 676万 1.3% 104.64万 0.3%
38 - SIMON Channel 人物与博客 141万 1.4% 8665 3.1%
39 - Phước Lầy 娱乐类 138万 11.3% 21.09万 69.6%
40 - Chun Pop 娱乐类 100万 21.4% 111.75万 27.3%
42 - Hoàng Tiến Nghị 游戏类 97万 13.7% 25.44万 1.7%
43 - Gãy Media 娱乐类 545万 4.2% 62.85万 12.7%
45 - Thơ Nguyễn 人物与博客 1040万 - 15.13万 1.8%
46 - Sunny Day Animation 电影与动画 149万 7.2% 5.07万 2.3%
47 - bqThanh 游戏类 311万 11.1% 78.89万 8%
48 - Quế Nghịch TV 人物与博客 119万 8.2% 43.2万 4.3%
49 - Bảo Ngân 549 娱乐类 116万 7.4% 16.07万 1.7%
50 - NanMin Răng 娱乐类 48.4万 11.8% 43.1万 10.4%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 确定