ไม่ทนคนโกง YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

ไม่ทนคนโกงYouTube网红频道详情数据与分析报告

数据更新时间 2021-12-19 13:03:03数据更新中
 • 粉丝数

  236 -1.26%
 • 总观看量

  59.67万 0.02%
 • 平均观看量

  29.71万 0.05%
 • 总视频数

  2
 • 直播收入

  --
粉丝数排名
7,221,480th ( 前 46.6% )
78,151st ( 前 69.5% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
0.00
单月YouTube广告联盟收入
0.00-0.00
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最热门视频 - 来源于 ไม่ทนคนโกง YouTube网红频道
最新视频 - 来源于 ไม่ทนคนโกง  YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
ไม่ทนคนโกง 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
ไม่ทนคนโกง

频道创建时间

2020-01-15

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
简介
#ไม่ทนคนโกง สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ และสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตให้กับสังคมไทยไปด้วยกัน