ชาวไร่ สาย อินดี้ YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

ชาวไร่ สาย อินดี้YouTube网红频道详情数据与分析报告

数据更新时间 2022-06-27 21:28:18数据更新中
 • 粉丝数

  3390
 • 总观看量

  78.96万 0.04%
 • 平均观看量

  4012 0.65%
 • 总视频数

  66
 • 直播收入

  --
粉丝数排名
3,170,513th ( 前 19.8% )
55,437th ( 前 45.5% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
0.00
单月YouTube广告联盟收入
0.00-0.00
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝语言分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频 最近30天的视频
最热门视频 - 来源于 ชาวไร่ สาย อินดี้ YouTube网红频道
最新视频 - 来源于 ชาวไร่ สาย อินดี้  YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
ชาวไร่ สาย อินดี้ 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
ชาวไร่ สาย อินดี้

频道创建时间

2018-03-24

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
频道标签
简介
ยินดีต้อนรับสู่การเกษตรยุคใหม่ "ของคนรุ่นใหม่" ตามวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน :)

Welcome to Indy Farmer's channel. This channel proud to present the modern agriculture of the new Generation with local lifestyle.