Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật LýYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2020-10-22 20:49:43数据更新中
 • 粉丝数

  5.76万  0.17%
 • 总观看量

  250.08万  0.2%
 • 平均观看量 

  2351  0.73%
 • 总视频数

  222 
粉丝数排名
356,115th ( 前 2.7% )
7,294th ( 前 5.7% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
81.55元
单月YouTube广告联盟收入
557.36元-2466元
YouTube频道数据统计
7 天14 天30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
提示:由于YouTube只显示前三位粉丝数,所以曲线略有变化
粉丝量里程碑

2019-10-01

2020-03-15

2020-04-06

2020-05-30

2020-07-25

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
预估的受众粉丝的地理位置分布
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
平均观看量0
最新视频 - 来源于 Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý YouTube网红频道
数据来源是社交媒体公开的数据,如果您不想展示频道数据,请联系[email protected]删除。
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
Thầy Vũ Tuấn Anh - Vật Lý

频道创建时间

2008-07-03

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
简介
Lớp học online môn Vật Lý
Người dạy: Vũ Tuấn Anh
Sứ mệnh: Lấy gốc chương trình Vật Lý THPT, cam kết lấy lại 100% kiến thức cơ bản
Cha đẻ của triết lý giáo dục: Học là phải vui

-------------------------------
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问
(推荐)