Đồng Như Kiều YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

Đồng Như KiềuYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-12-05 01:45:52数据更新中
 • 粉丝数

  9420
 • 总观看量

  158.74万 0.03%
 • 平均观看量

  130
 • 总视频数

  403
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
1,663,404th ( 前 11.6% )
29,545th ( 前 20.9% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
9.68元
单月YouTube广告联盟收入
55.74元 - 250.81元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2015-08-05

2017-09-27

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 Đồng Như Kiều  YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
Đồng Như Kiều 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
Đồng Như Kiều

频道创建时间

2007-03-20

地区

越南 

语言

英语 

订阅
频道标签
简介
Những game có cốt truyện hay sẽ được dịch lại để mọi người dễ dàng nắm cốt truyện.

Ngoài ra các bạn có game nào ưa thích và muốn được mình làm Vietsub thì có thể donate để hỗ trợ mình, link donate phía dưới trang này.

Cảm ơn các bạn.