Fenerbahçe Haberleri ve Duyumları YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

Fenerbahçe Haberleri ve DuyumlarıYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-06-19 20:40:23数据更新中
 • 粉丝数

  2.12万
 • 总观看量

  537.75万 0.22%
 • 平均观看量

  2792 0.25%
 • 总视频数

  754
 • 直播收入

  13.93元
粉丝数排名
894,413th ( 前 6.5% )
12,250th ( 前 17.6% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
273.87元
单月YouTube广告联盟收入
4236元 - 8507元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2018-12-28

2020-04-20

2020-09-15

2021-03-24

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 Fenerbahçe Haberleri ve Duyumları YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
Fenerbahçe Haberleri ve Duyumları 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
Fenerbahçe Haberleri ve Duyumları

频道创建时间

2018-11-30

地区

土耳其 

语言

土耳其语 

订阅
频道标签
简介
7/24 Fenerbahçe'nin konuşulduğu, Fenerbahçe'ye ait duyumların herkesten önce ve en az %70 doğruluk garantisi ile verildiği adres. Video sürelerimizin uzunluğu sizi şaşırtmasın. İzleyin, farkı göreceksiniz ve bağımlısı olup kanalın müdavimlerinden olacaksınız...
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)