ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิดYouTube网红频道详情数据与分析报告

数据更新时间 2022-01-19 21:11:31数据更新中
 • 粉丝数

  19.9万
 • 总观看量

  1160.59万 0.05%
 • 平均观看量

  11.47万 0.29%
 • 总视频数

  54
 • 直播收入

  --
粉丝数排名
171,578th ( 前 1.1% )
4,208th ( 前 3.8% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
0.00
单月YouTube广告联盟收入
0.00-0.00
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2017-11-29

2018-03-03

2018-06-12

2018-09-12

2018-12-10

2019-03-06

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最热门视频 - 来源于 ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด YouTube网红频道
最新视频 - 来源于 ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด  YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด

频道创建时间

2010-07-10

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
频道标签
简介
🔴 ความคิดทางเลือก ที่กลั่นหัวกะทิ และจิตวิญญาณแห่งชีวิต เพื่อคุณผู้ฟัง
ด้วย 【หนังสือเสียง เล่าให้ฟัง】 🎧 by ณ.หนวด
https://twitter.com/_coHd