PHẠM TUẤN ENTERTAINMENT YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

PHẠM TUẤN ENTERTAINMENTYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2020-09-24 03:16:56数据更新中
 • 粉丝数

  100万 
 • 总观看量

  1325.98万  0.77%
 • 平均观看量 

  20.73万  2.47%
 • 总视频数

  46 
粉丝数排名
21,463rd ( 前 1% )
441st ( 前 1% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
9688元
单月YouTube广告联盟收入
5379元-2.36万元
YouTube频道数据统计
7 天14 天30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
提示:由于YouTube只显示前三位粉丝数,所以曲线略有变化
粉丝量里程碑

2019-07-02

2019-08-22

2019-09-22

2019-12-08

2020-03-11

2020-09-19

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
预估的受众粉丝的地理位置分布
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
平均观看量0
最新视频 - 来源于 PHẠM TUẤN ENTERTAINMENT YouTube网红频道
数据来源是社交媒体公开的数据,如果您不想展示频道数据,请联系[email protected]删除。
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
PHẠM TUẤN ENTERTAINMENT

频道创建时间

2012-11-01

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Phạm Tuấn sinh ngày 24/02/2001 sinh sống ở Từ Sơn - Bắc Ninh . Sống quân tử và thích người quân tử . Hứa sẽ đem lại niềm vui cho mọi người !
Facebook : https://www.facebook.com/tuan123dz
Liên hệ tài trợ quảng cáo:
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问
(推荐)