ดร๊าก อาย YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

ดร๊าก อายYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-11-27 18:02:02数据更新中
 • 粉丝数

  18.7万
 • 总观看量

  2148.5万 0.19%
 • 平均观看量

  6.16万 4.24%
 • 总视频数

  618
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
175,288th ( 前 1.2% )
4,544th ( 前 4.1% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
2081元
单月YouTube广告联盟收入
5246元 - 1.83万元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2020-09-05

2020-10-25

2021-01-11

2021-03-02

2021-03-18

2021-04-03

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 ดร๊าก อาย  YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
ดร๊าก อาย 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
ดร๊าก อาย

频道创建时间

2017-03-21

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
频道标签
简介
แต่งรถสวยๆมิควรพลาด “ดร๊ากอาย”จากสวยวาดมาแต่งรถ จากสายศิลมาแต่งรถจะสวยขนาดไหน รูปแบบการแต่ง ลงตัว ใช้ได้จริง และคำแนะนำ จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความรถในการใช้ชีวิตวัยรุ่น แก๋วจาด🥰