THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC / Food Paradise YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC / Food ParadiseYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-05-09 21:34:27数据更新中
 • 粉丝数

  74.5万
 • 总观看量

  3.71亿 0.01%
 • 平均观看量

  2064 1.78%
 • 总视频数

  2925
 • 直播收入

  0元
粉丝数排名
36,740th ( 前 1% )
793rd ( 前 1% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
123.42元
单月YouTube广告联盟收入
4048元 - 1.78万元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2017-07-28

2017-09-19

2018-05-20

2018-08-04

2019-03-11

2020-02-27

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC / Food Paradise 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC / Food Paradise

频道创建时间

2015-06-02

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Kênh Youtude chính thức của chương trình THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC.
Phát sóng: 20h30 Thứ Tư hàng tuần trên HTV7, từ ngày 09/08/2017.
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)