มือใหม่หลวงพ่อเทียน YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

มือใหม่หลวงพ่อเทียนYouTube网红频道详情数据与分析报告

数据更新时间 2022-01-24 17:45:37数据更新中
 • 粉丝数

  7.25万
 • 总观看量

  1082.43万 0.1%
 • 平均观看量

  5928 -0.22%
 • 总视频数

  479
 • 直播收入

  --
粉丝数排名
403,436th ( 前 2.6% )
9,993rd ( 前 8.8% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
0.00
单月YouTube广告联盟收入
0.00-0.00
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2019-06-19

2019-09-30

2020-05-29

2021-02-22

2021-07-10

2022-01-04

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
มือใหม่หลวงพ่อเทียน 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
มือใหม่หลวงพ่อเทียน

频道创建时间

2014-05-09

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
频道标签
简介
"มือใหม่หลวงพ่อเทียน" คือ ผู้สนใจพุทธศาสนา ที่ "ไม่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมมาก่อน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ"
แต่วันหนึ่ง ได้มารู้จักแนวทางการฝึกกรรมฐาน / สติปัฏฐาน (หรือการเจริญสติ) ในรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งเข้าใจง่ายและฝึกฝนได้ไม่ยากในชีวิตประจำวัน

ในเบื้องต้น ณ ปัจจุบัน ทำให้รับมือกับเรื่องสุขและทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
และในปลายทางที่สุดแล้ว หากหมั่นเพียรฝึกฝนอย่างถูกต้องต่อเนื่อง
เราเชื่อว่า นี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ สู่ "การพ้นทุกข์ พ้นจากวัฏสงสาร" อย่างถาวร

เมื่อคนที่เคย "ไม่รู้ ไม่สนใจ" อย่างพวกเรา
ยังสามารถ "รู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และเริ่มฝึกฝนได้"
เราจึงคิดว่า บุคคลทั่วไป ก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ยากเกินไปเช่นกัน

เราเริ่มต้นเรียนรู้จากไหน? อย่างไร?
อะไรที่ทำให้เราเข้าใจ...อะไรที่ทำให้เราสงสัย
เราพยายามจับประเด็นมาสื่อสารกับ "มือใหม่" ทุกท่าน ในฐานะ "มือใหม่" เช่นกัน