fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-02-27 04:08:25数据更新中
 • 粉丝数

  4.67万 0.21%
 • 总观看量

  994.73万 0.11%
 • 平均观看量

  3160 1.15%
 • 总视频数

  1501
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
464,780th ( 前 3.4% )
10,975th ( 前 10.9% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
143.9元
单月YouTube广告联盟收入
1400元 - 4905元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2018-03-26

2018-08-03

2019-03-22

2019-10-29

2020-08-10

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

频道创建时间

2016-11-28

地区

泰国 

语言

泰语 

订阅
频道标签
简介
เทปเสียงแสดงธรรมย้อนหลัง ของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน ที่ออกอากาศทาง FM89.25MHz ช่วงเวลาประมาณ 9.00น-11.00น.ของทุกวัน
(หากผิดพลาดประการใด ผมกราบขออภัยทุกท่านไว้ด้วยครับ ช่องนี้ไม่ใช่ช่องเป็นทางการของทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25MHz วัดสังฆทานครับ)
บุญกุศลในธรรมทานนี้ที่มีแก่ข้าพเจ้า ก็ขอให้มีแก่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรม ให้ได้รับผลบุญเฉกเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับทุกประการ และผลบุญนี้ขออุทิศให้กับนายปัญญา สายสุพัฒน์ผล และนางนิตยามณีนพ และผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้า ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน ยักษ์ พญานาค พญาครุฑ คนธรรพ์ หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค ในหลวง พระสยามเทวาธิราช และผู้ที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ ให้ได้รับผลบุญทั่วกันทุกท่านเทอญ สาธุๆๆ
วิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)