5 PHÚT THỦ CÔNG YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

5 PHÚT THỦ CÔNGYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-07-26 23:41:25数据更新中
 • 粉丝数

  624万
 • 总观看量

  21.4亿 0.07%
 • 平均观看量

  26万 -5.64%
 • 总视频数

  2813
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
2,055th ( 前 1% )
20th ( 前 1% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
1.25万元
单月YouTube广告联盟收入
14.87万元 - 65.45万元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2020-02-02

2020-03-28

2020-06-06

2020-07-10

2020-08-06

2020-09-21

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 5 PHÚT THỦ CÔNG YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
5 PHÚT THỦ CÔNG 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
5 PHÚT THỦ CÔNG

频道创建时间

2018-10-08

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Những dự án DIY vui, đồ thủ công, trải nghiệm sự thú vị của hoạt động thủ công!

Kênh tiếng Việt chính thức của 5-Minute Crafts

NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)