Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

Hành Tinh Đồ Chơi - Toy PlanetYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-03-05 22:58:12数据更新中
 • 粉丝数

  490万
 • 总观看量

  31.68亿
 • 平均观看量

  196.45万 0.86%
 • 总视频数

  780
 • 直播收入

  0元
粉丝数排名
2,714th ( 前 1% )
33rd ( 前 1% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
15.5万元
单月YouTube广告联盟收入
17.23万元 - 75.84万元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2019-02-05

2019-04-09

2019-06-10

2019-09-07

2020-02-04

2020-07-18

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最新视频 - 来源于 Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet

频道创建时间

2015-10-25

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Mọi ý kiến đóng góp hoặc Liên Hệ Quảng Cáo, Tài Trợ, Hợp Tác có thể gửi mail cho mình qua địa chỉ:
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người !
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)