Góc Mê Xe Vlogs YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

Góc Mê Xe VlogsYouTube网红频道详情数据与分析报告

数据更新时间 2022-05-14 19:02:46数据更新中
 • 粉丝数

  1270
 • 总观看量

  5.19万
 • 平均观看量

  536 3.28%
 • 总视频数

  110
 • 直播收入

  --
粉丝数排名
4,776,894th ( 前 29.8% )
70,242nd ( 前 46.4% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
0.00
单月YouTube广告联盟收入
0.00-0.00
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2021-03-30

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝语言分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
全部常规视频短视频
最近30个视频 最近30天的视频
最新视频 - 来源于 Góc Mê Xe Vlogs  YouTube网红频道
全部常规视频短视频
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
Góc Mê Xe Vlogs 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
Góc Mê Xe Vlogs

频道创建时间

2018-06-21

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Kênh Góc Mê Xe là kênh chia sẽ những hình ảnh video nói về xe Hyundai. Chia sẽ những tính năng, trang bị mới nhất của Hyundai đến các bạn xem kênh
Chia sẽ kĩ năng sử dụng xe, hoặc giải đáp các thông tin bảo dưỡng và sử lý tình huống trên đường
Kênh luôn mong muốn được sự góp ý và ủng hộ từ các bạn