YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
Saranghae - DJ Saranghae - Tiktok Viral - Choreo By Me😍😘 #zumba
Heni Agnes Zumba Instructor Bali
Heni Agnes Zumba Instructor Bali 4.86万 粉丝数 228 总视频数 1139万 总观看量 2020-10-28 发布数据更新时间 --
视频观看量2649
点赞百分比 100%
评论数6
粉丝观看率 5.5%
表现一般
视频预估价值 139.34元 - 264.75元
粉丝互动率 3.55%
视频标签
简介