YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
แข็งและเพิ่ม กระตุ้นความต้องการ ของดีไม่มีขาย ต้องทำเอง
อีสาน บ่เจ้า
อีสาน บ่เจ้า 143万 粉丝数 1728 总视频数 1.69亿 总观看量 2022-08-10 发布数据更新时间 2022-09-11
视频观看量10.69万
点赞百分比 1.86%
评论数54
粉丝观看率 7.5%
表现一般
视频预估价值 2383元 - 5964元
粉丝互动率 2.37%
视频标签
简介