YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
ดูดหัวเลย แซ่บกะแซ่บโพดโพ เมนูต้มหัวปลาชะโด
สายล่า ขี้ข้าหลวง
สายล่า ขี้ข้าหลวง 20.13万 粉丝数 547 总视频数 4339.27万 总观看量 2020-07-26 发布数据更新时间 --
视频观看量1.57万
点赞百分比 99.2%
评论数146
粉丝观看率 7.8%
表现一般
视频预估价值 348.35元 - 870.88元
粉丝互动率 15.01%
视频标签
ดูดหัวเลยแซ่บกะแซ่บโพดโพ เมนูต้มหัวปลาชะโด เมนูอาหารวันนี้ Suck the head Zab Po Pop Boiled fish head Today's food menu
简介
ดูดหัวเลยแซ่บกะแซ่บโพดโพ,เมนูต้มหัวปลาชะโด
เมนูอาหารวันนี้,

Suck the head, Zab, Zab, Po Pop, Boiled fish head
Today's food menu,
展开