YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
TOP 10 Bản Nhạc Hay Được StarBoyVN Sử Dụng
PiSyn TV
PiSyn TV 7.6万 粉丝数 158 总视频数 1844.03万 总观看量 2019-02-01 发布数据更新时间 --
视频观看量49.58万
点赞百分比 97.7%
评论数474
粉丝观看率 100%
表现非常棒
视频预估价值 2.48万元 - 4.97万元
粉丝互动率 2.96%
视频标签
简介
#nhac#starboy#freefire
☆Video,Clip
     ♢TOP 10 Bản Nhạc Hay Được StarBoyVN Sử Dụng♢
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 00:00 Drakkar
            ♢[Link] https://youtu.be/YJTae5ScvQA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 03:33 Color - X
            ♢[Link] https://youtu.be/B8vrkl78v94
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 07:38 Invisible
            ♢[Link] https://youtu.be/QglaLzo_aPk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 10:58 Waves
            ♢[Link] https://youtu.be/5CZz-myszuk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 13:56 Light It Up
            ♢[Link] https://youtu.be/bdE_SyHad90 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 16:55 Xomu
            ♢[Link] https://youtu.be/W9gO-K7_31M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 20:46 Mortals
            ♢[Link] https://youtu.be/yJg-Y5byMMw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 24:31 Dreams
            ♢[Link] https://youtu.be/SHFTHDncw0g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 28:05 Ark
            ♢[Link] https://youtu.be/8xlDwukxjnA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Music🎵🎵🎵] 31:03 Bùa Yêu Google
            ♢[Link] https://youtu.be/ODGZJSHt3U0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ♢[Edit] PiSyn Gaming
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆[Follow] PiSyn Gaming
     ♢Subscribe Channel
     ♢[Link] https://m.youtube.com/channel/UCpRHSGTM3QZqTWnwOm1qb3w
     ♢Facebook
     ♢[Link] https://m.facebook.com/profile.php?id=100009566962190&ref=content_filter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆[Channel]
   ♢100 Subscribe ✔
   ♢500 Subscribe ✔
   ♢1000 Subscribe ❌
   ♢5000 Subscribe ❌
   ♢10000 Subscribe ❌
   ♢50000 Subscribe ❌
   ♢100000 Subscribe ❌ Silver Button
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆Cảm ơn Anh em đã xem, like, sub kênh ủng hộ mìk💜💛💚
☆Kênh Starboyvn
    ♢Link https://m.youtube.com/channel/UCqH0rcaEPk2GHSCODXp7PUA
展开