YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
ไอดอลชายที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด | จัดอันดับ KPOP
จัดอันดับ KPOP
จัดอันดับ KPOP 11.1万 粉丝数 146 总视频数 2127万 总观看量 2021-07-08 发布数据更新时间 2021-11-23
视频观看量7.17万
点赞百分比 97.8%
评论数86
粉丝观看率 64.6%
表现很好
视频预估价值 1595元 - 3992元
粉丝互动率 3.64%
视频标签
简介
ไอดอลชายที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด | จัดอันดับ KPOP
-------------------------------------------------------------------
tiktok: kpopranking.th

ติดต่องาน
email: [email protected]
展开