YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
MÌ GẤU ĐỎ - SỢI MÌ CẢI TIẾN, DAI GIÒN CHÍNH HIỆU - S - 30s
Đại Gia Đình AFC
Đại Gia Đình AFC 1.37万 粉丝数 129 总视频数 3.79亿 总观看量 2022-09-01 发布数据更新时间 2022-12-08
视频观看量3864.2万
点赞百分比 0%
评论数9
粉丝观看率 100%
表现非常棒
视频预估价值 193.83万元 - 387.67万元
粉丝互动率 0%
视频标签
简介
Giới thiệu mì Gấu Đỏ mới với sợi mì cải tiến, dai giòn chính hiệu.
Có thể dùng được nhiều cách truyền thống, lẩu, xào, canh.
Đã ngon, này càng ngon hơn!

Tìm hiểu thêm về Mì Gấu Đỏ tại:
Website: https://www.asiafoods.vn/San-Pham
Hotline hỗ trợ (tư vấn): 0938136688

#daigionchinhhieu #GauDo #dangonnaycangngonhon #gasoipho​ #tomchuacay​ #tomga​ #mìtôm​ #Soimicaitien #thitbam​ #mianlien #lau #xao #canh
展开