YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
perendaman ,persiapan bibit cengkeh sebelum di semai , akar udah mulai kelihatan
DENSU TV
DENSU TV 505 粉丝数 25 总视频数 2854 总观看量 2021-12-28 发布数据更新时间 2022-01-30
视频观看量22
点赞百分比 9.09%
评论数0
粉丝观看率 4.4%
表现一般
视频预估价值 0元 - 0元
粉丝互动率 9.09%
视频标签
简介