YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
พยากรณ์อากาศ วันที่ 26 กันยายน 2564
ต้องดู ต้องฟัง
ต้องดู ต้องฟัง 7370 粉丝数 66 总视频数 45.02万 总观看量 2021-09-26 发布数据更新时间 2022-05-27
视频观看量405
点赞百分比 5.43%
评论数0
粉丝观看率 5.5%
表现一般
视频预估价值 6.97元 - 20.9元
粉丝互动率 5.43%
视频标签
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คลื่นลม อากาศ
简介
พยากรณ์อากาศ วันที่ 26 กันยายน 2564
คลิปวิเคราะห์ลักษณะอากาศ และคลื่นลม จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล วันที่ 26 กันยายน 2564

""""""""""""""'""""""""""""""
โดย ดร.วัฒนา กันบัว
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

"""""""""""""""""""""""""""""""

หมายเหตุ : เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ และคลื่นลม
展开