YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
TETRIS
Memes Existenciais
Memes Existenciais 21.4万 粉丝数 93 总视频数 2376.44万 总观看量 2021-05-01 发布数据更新时间 2021-11-13
视频观看量28.69万
点赞百分比 99.4%
评论数1874
粉丝观看率 100%
表现非常棒
视频预估价值 9594元 - 2.39万元
粉丝互动率 20.77%
视频标签
meme memes tetris cellbit treta do cellbit
简介