YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
Kathak by Shobhna Jha
Shobhna Jha
Shobhna Jha 286 粉丝数 16 总视频数 1.63万 总观看量 2015-03-01 发布数据更新时间 2021-12-27
视频观看量4552
点赞百分比 2.09%
评论数10
粉丝观看率 100%
表现非常棒
视频预估价值 250.81元 - 452.85元
粉丝互动率 4.28%
视频标签
kathak
简介