YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
มุมมืด - แมว จิระศักดิ์
Manat Wimolsuknopparat
Manat Wimolsuknopparat 1.93万 粉丝数 10 总视频数 1293.92万 总观看量 2013-08-13 发布数据更新时间 --
视频观看量734.2万
点赞百分比 0.33%
评论数939
粉丝观看率 100%
表现非常棒
视频预估价值 16.36万元 - 40.92万元
粉丝互动率 0.46%
视频标签
มุมมืด แมว จิระศักดิ์ แมว awake
简介
มุมมืด - แมว จิระศักดิ์ อัลบั้ม CATAROCK No.4 Awake (พ.ศ.2544)

เขาและเธออยู่ตรงนั้น เขาและเธอในอ้อมแขนกันและกัน
ไม่มีที่เหลือ ไม่ต้องการคนอื่น

ฉันทรุดลงที่ตรงนี้ ฉันที่มันไม่มีแม้ใครซักคน
ไม่มีความหมาย หัวใจสับสน ทรมาน

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

เขาและเธอจากไปแล้ว ฉันยังอยู่ตรงนี้เพียงเดียวดาย
แสงไฟสลัว หัวใจสลาย มืดเหลือเกิน


ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

ที่ตรงนั้นมันมีแสงมันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน
ที่ตรงนั้นไม่มืดมิดไม่เงียบเหงาไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้


ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)

ปิดฉากเธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความ เจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง
จุดจบมันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยัง บาดเจ็บจมอยู่ในมุมที่มืดมิด(ในใจเธอ)
展开