YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
EUN JIWON 20 THE PHOTOBOOK & EUN JIWON 20 THE POSTER
SECHSKIES
SECHSKIES 48.9万 粉丝数 184 总视频数 8261.74万 总观看量 2021-03-15 发布数据更新时间 2022-01-14
视频观看量2.55万
点赞百分比 100%
评论数408
粉丝观看率 5.2%
表现一般
视频预估价值 3560元 - 6410元
粉丝互动率 32.1%
视频标签
YG Entertainment YG 와이지 K-pop 젝스키스 젝키 SECHSKIES 은지원 장수원 이재진 김재덕 Jang Suwon Eun Jiwon Lee Jaijin Kim Jaeduck 은지원 포토북
简介
#은지원 #EUNJIWON #20_THE_PHOTOBOOK #PARIS #HAWAII #YG
展开