YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
🌸หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ🌸 ตอบคำถาม การประพฤติ-ปฏิบัติธรรม คืนวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ 2.75万 粉丝数 745 总视频数 443.05万 总观看量 2020-07-27 发布数据更新时间 --
视频观看量3435
点赞百分比 94.2%
评论数7
粉丝观看率 12.5%
表现不错
视频预估价值 76.64元 - 188.11元
粉丝互动率 5.36%
视频标签
วิธีปฏิบัติธรรม อริยมรรค มรรค8 กายคตาสติ กรรมฐาน5 อริยธรรม พระอริยเจ้า มรรคมีองค์8 สติปัฏฐาน สติปัฏฐาน4 พระโสดาบัน วิธีเจริญมรรค ตจปัญจจกกรรมฐาน การละสังโยชน์ วิธีละสังโยชน์ วิธีปฏิบัติกรรมฐาน วิธีเจริญกรรมฐาน ฟังธรรม นิพพาน หลวงพ่อจรัญ หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ หลวงพ่อจรัญทักขญาโณ พระอาจารย์จรัญ ฟังธรรมะ ฟังธรรมะก่อนนอน ธรรมสอนใจ ธรรมะสอนใจ ธรรมะ ก่อน นอน ธรรมะ สอนใจ ปล่อยวาง ธรรมะคลายทุกข์ ธรรมะคลายทุกข์หลวงพ่อจรัญ ธรรมะยามเช้า ธรรมะตอนเช้า ฟังธรรมะสบายๆ พระอริยสงฆ์ พระอริยสงฆ์ปัจจุบัน
简介
🎥ถ่ายทอดสด
🌸หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ🌸
ตอบคำถาม
การประพฤติ-ปฏิบัติธรรม
คืนวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
เวลา 21.00 น. 🌺🌺🌺

🌹ณ ธรรมสถานเดือนเต็มดวง จ.นนทบุรี🌹

ช่องทางการรับชม และ ติดตามข่าวสาร

Facebook : https://www.facebook.com/luangphorjarun/

Instagram : https://www.instagram.com/luangphorjarun62

[email protected] : http://nav.cx/btMVE0l

Youtube : http://www.youtube.com/c/หลวงพ่อจรัญทักขญาโณ
展开