YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
FUI DE INTRUSA NA VIAGEM DELES
Dani Nobrega
Dani Nobrega 113万 粉丝数 254 总视频数 7328.42万 总观看量 2022-01-13 发布数据更新时间 2022-03-04
视频观看量89.08万
点赞百分比 6.98%
评论数899
粉丝观看率 78.8%
表现很好
视频预估价值 2.97万元 - 7.44万元
粉丝互动率 7.99%
视频标签
简介
✅ Loja: https://www.lojarenatogarcia.com.br/
✅ Instagram: https://www.instagram.com/danicnobrega/
✅ TikTok: https://www.tiktok.com/@danicnobrega

Espero que gostem do vídeo!!!
展开