YouTube视频效果分析报告

YouTube链接有误,请检查
视频不存在
แม่อ๋อมฝากชัชชาติ​ โครงการแม่อ๋อมลงพื้น​ที่​
วิทยุและทีวีราษฏร
วิทยุและทีวีราษฏร 7.44万 粉丝数 380 总视频数 1143.88万 总观看量 2022-05-26 发布数据更新时间 2022-06-03
视频观看量4.89万
点赞百分比 1.98%
评论数36
粉丝观看率 65.8%
表现很好
视频预估价值 1087元 - 2731元
粉丝互动率 2.72%
视频标签
简介