KobeN YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

KobeNYouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-11-22 10:27:34数据更新中
 • 粉丝数

  9910 0.61%
 • 总观看量

  51.15万 0.16%
 • 平均观看量

  285 0.35%
 • 总视频数

  48
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
1,608,043rd ( 前 11.2% )
28,696th ( 前 20.4% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
15.99元
单月YouTube广告联盟收入
0元 - 27.87元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
粉丝量里程碑

2016-03-13

2017-06-05

观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
KobeN 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
KobeN

频道创建时间

2015-09-13

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
Thỉnh thoảng mình post cái vid gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_______________________________

F.A.Q:

Q: Anh/bạn/em bao nhiêu tuổi?
A: 23 tính đến hiện tại lúc viết dòng này

Q: Anh/bạn/em ở đâu?
A: Sinh ra lớn lên tại Hà Nội và đang học tập sinh sống tại Mỹ

Còn câu hỏi nào nữa các bạn cứ thoải mái inb fanpage của mình tại:

https://www.facebook.com/KobeNOnAir