NPS Vlogs * Su naughty * YouTube网红频道详情与完整数据分析报告

NPS Vlogs * Su naughty *YouTube网红频道详情数据与分析报告 导出

数据更新时间 2021-05-06 11:33:54数据更新中
 • 粉丝数

  8250 0.24%
 • 总观看量

  106.85万 0.67%
 • 平均观看量

  6763 1.3%
 • 总视频数

  118
 • 直播收入

  -
粉丝数排名
1,650,535th ( 前 12.3% )
28,474th ( 前 22.0% )
Nox评级
单个视频合作参考费用
585.75元
单月YouTube广告联盟收入
139.34元 - 620.06元
YouTube频道数据统计
7 天 14 天 30 天
粉丝量历史数据总览  (最近一年)
累积数据
观看量历史数据总览  (最近一年)
每日数据累积数据
观看量
7 天 30 天
近7天粉丝数增长量: 上个7天粉丝数增长量:
预估的受众粉丝年龄和性别分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
预估的受众粉丝的地理位置分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
粉丝活跃时间分布
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
活跃的粉丝
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
受众重合度最高的频道
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
分析完成,没有足够的数据
留言高频词
视频:
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
积极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
消极
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
高频表情
互动率平均表现
最近30个视频最近30天的视频
  平均观看量 0
普通视频
直播视频
最热门视频 - 来源于 NPS Vlogs * Su naughty * YouTube网红频道
[ BTS x Ami ] Army là vợ tôi ❤

2020-04-29 视频发布时间

1.35万 686 11 168
最新视频 - 来源于 NPS Vlogs * Su naughty * YouTube网红频道
直播视频
品牌合作效果
30天内90天内
数据正在拼命处理中,
请3分钟之后刷新查看
合作品牌
NPS Vlogs * Su naughty * 推广视频
品牌其他推广视频
频道未认证 认证成功后,您可以享受以下特权1. 频道数据每日更新2. 推荐高质量订单 认证我的频道
NPS Vlogs * Su naughty *

频道创建时间

2018-02-13

地区

越南 

语言

越南语 

订阅
频道标签
简介
- ⚠️Kịch bản của tớ nên mong các cậu ko mang đi linh tinh mà ko có sự cho phép
- ⚠️Không sử dụng những từ ngữ thiếu lịch sự ở phần comment , tớ sẽ xoá thẳng
- ⚠️Có góp ý gì có thể ib trự tiếp vào tin nhắn chờ của instagram : npsvlogs2801 hoặc facebook : https://www.facebook.com/sus.sinksgais.1
🦄 N P S V L O G S * S U N A U G H T Y * 🦄
#Phanh🦄
#BIFTEAM
NoxInfluencer团队

欢迎访问NoxInfluencer。商务合作、产品案例、或者有任何建议,可以在这里留言,我们会尽快给您回复。

通过facebook提问 (推荐)